ویژگی های روستا

روستای برنجه در 28 کیلومتری شهر تکاب وتقریبا درشمال شهرستان قرارگرفته وبه لحاظ تقسیمات اداری جزء دهستان چمن ،بخش تخت سلیمان می باشد هم اکنون در این روستا حدوداً 10خانوار زندگی می کنند وچند خانواری نیز موسمی می باشند

راه ارتباط :

  •  جاده شمالی باگذر از روستای اغولبیک ،اسد کندی،آغبلاغ ،قره بلاغ وسه راهی همپا سمت چپ بعد از طی حدوداً  4تا 5 کیلومتر به روستای برنجه  می رسیداین جاده تا قره بلاغ  آسفالت بوده وبقیه شوسه است طول راه تقریبا 28 کیلومتر( قرار است براساس برنامه  تا پایان سال96 جاده کامل آسفالت گردد)
  • جاده شرقی(تخت سلیمان) روستای حسن آباد ،احمد آباد،نصرت آباد ،تخت سلیمان،بانظر وگنبد وسه راهی همپا و...  این جاده تا بابانظر آسفالت وبقیه خاکی است  طول راه تقریبا60کیلومتر

هم اکنون در این روستا یک باب دبستان (کانکسی) ویک باب مسجد(درحالی ساخت)دایر می باشد

امکانات: آب شرب  لوله کشی شده- برق -تلفن

/ 1 نظر / 45 بازدید

کور قالب